ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหาภาษาไทย
dot
bulletNews and Events
dot
Newsletter

dot


ต้อกระจกและสายตายาวสูงอายุ

ทำความเข้าใจภาวะสายตายาวสูงอายุ

                เมื่ออายุมากขึ้น ประสิทธิภาพการมองก็ลดลง ความสามารถในการอ่านหนังสือและมองภาพระยะใกล้ก็ค่อยๆลดลงเรียกว่า สายตายาวสูงอายุหรือสายตายืด ที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากการแข็งตัวของเลนส์แก้วตา ขาดความยืดหยุนในการปรับตัวให้หนาขึ้นหรือบางลงได้  หรืออาจเกิดจากกล้ามเนื้อตา ซึ่งมีหน้าที่ปรับความโค้งของเลนส์แก้วตาเริ่มเสื่อมสภาพลง จึงทำให้ไม่สามารถโฟกัสภาพในระยะใกล้ได้ มีอาการตาพร่ามัวเวลาอ่านหนังสือ ต้องถือหนังสือไกลกว่าเดิม ทำงานระยะใกล้ ๆ ไม่ค่อยได้ เช่น เย็บผ้าสนเข็ม   ภาวะนี้เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
 
แก้ไขสายตายาวสูงอายุได้อย่างไร
 
                ภาวะสายตายาวสูงอายุแก้ไขได้โดยการสวมแว่นเลนส์นูน เมื่อต้องการอ่านหนังสือ หรือทำงานในระยะใกล้ ขึ้นกับอายุ อาชีพ และระยะเวลาในการทำงานของแต่ละคน โดยลักษณะแว่นที่ใช้อาจเป็นแว่นอานหนังสือชนิดเลนส์ชั้นเดียว แว่นเลนส์ 2 ชั้น แว่นเลนส์ 3 ชั้น หรือแว่นที่มีเลนส์หลายระดับ
 
โรคต้อกระจก
 
                ต้อกระจกเป็นภาวะที่ใช้เรียกเลนส์(แก้วตา)ที่มีความขุ่นเกิดขึ้น ทำให้แสงที่ผ่านเข้าไปยังจอประสาทตาได้น้อยลง ดังนั้นการมองเห็นจึงไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับระดับความขุ่นมัวของเลนส์ โรคต้อกระจกนั้นมักจะพบมากในผู้สูงอายุประมาณ 40- 50 ปีขึ้นไป
                ปัจจุบันมีทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยต้อกระจกที่มีภาวะสายตายาวสูงอายุ โดยการเลือกใช้เลนส์แก้วตาเทียมที่สามารถแก้ไขปัญหาในการมองเห็นในระยะอ่านหนังสือ สามารถมองเห็นได้ทั้งไกลและใกล้โดยไม่ต้องสวมแว่นตา
 
 
รู้จักเลนส์แก้วตาเทียมชนิดใหม่
 
เลนส์แก้วตาเทียมเป็นอุปกรณ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แทนเลนส์ที่กลายเป็นต้อกระจกและถูกลอกออกไป โดยจะทำหน้าที่รวมแสงให้ได้ภาพบนจอประสาทตา ทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง
เลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ทั่วๆไปเป็นเลนส์แก้วตาเทียมชนิดที่โฟกัสได้ระยะเดียว การใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้ทำให้ผู้ป่วยสามารถมองเห็นระยะไกลได้ชัดเจน   แต่ไม่สามารถมองในระระยะใกล้ได้ชัดเจน จึงต้องอาศัยแว่นตาช่วยในการมองระยะใกล้ เช่น ขณะอ่านหนังสือ
                            ในปัจจุบันมีการพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียมชนิดใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสายตาของผู้มีภาวะสายตายาวสูงอายุ เป็นเลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า Apodized diffractive ทำให้มีการสมดุลย์ของการโฟกัสภาพใกล้และภาพไกลตามกิจกรรมที่ทำและสภาวะของแสง ท่านจึงมองเห็นได้ทุกระยะตั้งแต่ระยะใกล้ไปจนถึงไกล หลังจากใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้ท่านสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องสวมแว่นตา มีการศึกษาทางคลีนิคพบว่า 80% ของผู้ป่วยที่ใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้เทคโนโลยี Apodized diffractive สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาแว่น
 
วัสดุและการออกแบบ
 
                            ด้วยการออกแบบที่เป็นลักษณะพิเศษทำให้สามารถมองเห็นในระยะใกล้ได้       เช่น การอ่านหนังสือ และมองเห็นในระยะไกลได้ เช่น การขับรถหรือมองวิวทิวทัศน์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้ผลิตจาก Acrylic ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเข้ากับร่างกายได้ดีโดยเฉพาะกับตา  มีผู้ป่วยที่ใส่เลนส์แก้วตาเทียมที่ผลิตจากวัสดุชนิดนี้มากกว่า 21 ล้านรายทั่วโลก ให้ผลการมองเห็นที่ดีและผู้ป่วยมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
 
ท่านเหมาะสมกับเลนส์แก้วตาเทียมชนิดที่ใช้เทคโนโลยี Apodized diffractive หรือไม่
 
                            แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าท่านมีความเหมาะสมกับเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนี้หรือไม่ โดยแพทย์จะพิจารณาหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางการแพทย์และปัจจัยส่วนบุคคลของท่าน เช่น อาชีพ งานอดิเรก การขับรถ รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ท่านทำในชีวิตประจำวันเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้เลนส์แก้ตาเทียมชนิดนี้
 
การสลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมคืออะไร
 
                            การใส่เลนส์แก้วตาเทียม ถือเป็นการรักษาต้ดกระจกที่มีมาตรฐานสูง เป็นกระบวนการรักษาที่ง่ายและใช้เวลา 20-30 นาทีเท่านั้น แพทย์จะใช้ยาชาหยอดเฉพาะที่ ที่ตา จากนั้นแพทย์จะใช้เครื่องย่อยสลายต้อกระจก เมื่อสลายต้อกระจกจนหมดแพทย์จะนำเลนส์แก้วตาเทียมมาใส่แทน โดยสอดผ่านรูผ่าตัดขนาดเล็กเพียง 3 มม.เท่านั้น แผลจะสามารถปิดได้เองไม่ต้องเย็บแผล
 
หลังการสลายต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียม
 
                            ใช้เวลาพักเพียงเล็กน้อยแล้วท่านสามารถกลับบ้านได้เลยในวันเดียวกัน หลังจากนั้นแพทย์จะนัดพบท่านเพื่อประเมินผลการรักษา ท่านจะได้รับยาหยอดตาเพื่อลดการอักเสบและป้องกันการติดเชื้อ และช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ในช่วงแรกอาจใช้ที่ครอบตาโดยเฉพาะในตอน กลางคืนเพื่อป้องกันการขยี้ตา
 
 
 
 
 
 
 


 
 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.