ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เนื้อหาภาษาไทย
dot
bulletNews and Events
dot
Newsletter

dot


เลนส์แก้วตาเทียมมีกี่ชนิด

 

เลนส์แก้วตาเทียม
 
 
ชนิดและคุณสมบัติของเลนส์แก้วตาเทียม
 
เลนส์แข็ง ทำจากวัสดุ PMMA  (Polymethyl Methacrylate)เป็นเลนส์แก้วตาเทียมชนิดแรกเลนส์ชนิดแข็งสามารถใส่ผ่านแผลที่มีขนาดใหญ่ประมาณ 10 – 12 มม. และอาจต้องใช้ไหมเย็บปิดแผลจึงเหมาะสำหรับการผ่าตัดต้อกระจก แบบดั้งเดิมหรือถ้าจะใช้ในการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวด์ ควรเลือกใช้เลนส์ที่มีขนาดเล็ก คือ 5.0, 5.25 หรือ 0.5 มม. ปัจุบันพบว่า เลนส์ PMMA มีอัตราการเกิดเยื่อหุ้มเลนส์ส่วนหลังขุ้น (Posterior Capsular Opacification) ค่อนข้างสูงประมาณ 27-33 % 
 
เลนส์แก้วตาเทียมชนิดใส ลักษณะของเลนส์เป็นสีใสสามารถกรองแสงอุลตร้าไวโอเลตได้ ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามองเห็นได้ตามปกติ โดยจะมองเห็นระยะไกลได้ดี
 
เลนส์ชนิดนิ่มพับได้ (Foldable Lensทำจากวัสดุอะคริลิค (Acrylic) ที่มีความเข้ากับมนุษย์ได้ดี เลนส์สามารถพับครึ่งได้จึงสามารถใส่เลนส์ผ่านแผลขนาดเล็กประมาณ 3  มิลลิเมตร   จึงเหมาะสำหรับการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยอัลตราซาวด์ (Phaco) ไม่จำเป็นต้องใช้ไหมเย็บแผล จึงลดโอกาสเกิดสายตาเอียงหลังผ่าตัดได้ เนื่องจากสามารถทำการผ่าตัดผ่านแผลขนาดเล็กมาก ทำให้ระยะการพักฟื้นและการสมานของแผลใช้เวลาน้อย ผู้ป่วยจำสามารถใช้สายตาภายหลังการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ว มีให้เลือกใชตามความเหมาะสมกับคนไข้แต่ละท่าน
 
เลนส์แก้วตาเทียมชนิดเพิ่มความคมชัด และกรองแสงสีฟ้า พัฒนาจากเลนส์แก้วตาเทียมชนิดมาตรฐาน โดยใช้เทคโนโลยี Wavefront ในการวิเคราะห์และออกแบบ มี Optic Surface เป็น Aspheric Optic ทำให้ภาพตกลงบนจอประสาทตาที่จุดเดียวกัน ช่วยให้การมองเห็นคมชัดขึ้น ตัวเลนส์มีสีเหลืองใสใกล้เคียงธรรมชาติสามารถกรองแสงสีฟ้า ลดผลกระทบในระยะยาวจากได้รับแสงสีฟ้า (ซึ่งมีอันตรายต่อจอประสาทตา) ที่เข้าสู่จอประสาทตา
 
เลนส์แก้วตาเทียมชนิดที่โฟกัสได้หลายระยะ พัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสายตาของผู้มีภาวะสายตายาวสูงอายุ ใช้เทคโนโลยี Apodized diffractive ช่วยสร้างความสมดุลย์ของการโฟกัสภาพใกล้และภาพไกล   ตามกิจกรรมที่ทำและตามสภาวะของแสง จึงสามารถมองเห็นได้ทุกระยะใกล้ไปจนถึงไกล
                    จากการศึกษาพบว่า 80% ของผู้ใช้เลนส์ชนิดนี้สามารถทำกิจวัตรประจำวัน อาทิ  การอ่านหนังสือไปจนถึงการขับรถ 
มองวิวทิวทัศน์ โดยไม่ต้องพึ่งพาแว่นสายตา มีทั้งชนิดมีสีเหลืองสามารถกรองแสงสีฟ้าและชนิดใส
 
เลนส์แก้วตาเทียมสำหรับผู้มียสายตาเอียง เลนส์แก้วตาเทียม ชนิด Toric ขึ้นมาเพื่อแก้ไขสายตาเอียงที่เกิดจากกระจกตา โดยออกแบบให้มีความโค้งทางด้านหลังเลนส็ไม่เท่ากันในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อชดเชยความโค้งของกระจกตาที่ไม่เท่ากัน 
ทำให้มองเห็นระยะไกลได้ชัดเจนขึ้นและช่วยลดการพึ่งพาแว่นตาในการมองเห็น
 


Copyright © 2010 All Rights Reserved.